supergoudvisjes

Andere werkvormen

The flipped classroom

Vooraf

Ons onderwijs legt te veel de nadruk op productevaluatie i.p.v. op procesevaluatie, nochtans is het evident dat een snelle en juiste manier van werken tot een goed resultaat leidt, maar hoe kan je in de klaspraktijk zo’n verschuiving realiseren? Hoe krijg je als klasleerkracht meer tijd vrij om leerlingen bij het leerproces te stimuleren en bij te sturen, concrete tips aan te reiken om hun werkhouding te verbeteren, een eigen traject uit te werken voor lln. die met een bepaald onderdeel niet meekunnen en hen hierbij ook begeleiden,…
Om al je leerlingen individuele zorgen te kunnen bieden heb je als klasleerkracht vaak gewoon tijd te kort. Een cloon van jezelf zou wel eens handig zijn… Dat bracht me jaren geleden al aan het denken over een digitale juf. Zo’n juf kan zaken waar je als klasleerkracht heel wat tijd aan kwijt bent overnemen. Ik experimenteerde wel eens met dictees in powerpoint voor leerlingen die het klastempo niet konden volgen, flitsdictees voor dyslectische kinderen, luisteroefeningen, inoefeningen op de computer i.p.v. in het werkboek,… toch waren er steeds wel wat drempels te overbruggen en kreeg je weer bijkomend ‘ander’ werk, zoals laptops ophalen op de uitleendienst van de school, kabels voorzien, lln. elementaire ict-vaardigheden bijbrengen, plugins die je nodig had en niet kon installeren omdat je geen adminrechten kreeg,… Dat zou toch in de toekomst handiger moeten kunnen: een machine die snel opstart, geen kabels nodig heeft en intuïtief werkt: een tablet dus! De computer moet ook buiten ‘inoefening’, ingezet kunnen worden als echte cloonjuf. Kan hij m.a.w. een instructie uitleggen en hierbij interactief te werk gaan zoals een echte juf, een oefening herhalen,… en nu 5 jaar verder zijn die mogelijkheden er qua hardware én qua software en kreeg dit idee reeds een naam ‘the flipped classroom’.

Het basisidee een stapje verder

Een instructiefilmpje kijken i.p.v. live-les volgen, heeft al het voordeel dat je de stukken die misschien voor jou te snel gingen, kan terugspoelen en herbekijken, tot je ze uiteindelijk wel begrijpt…  maar ik denk dat dit idee pas echt interessant wordt als het interactief wordt.

M.b.v. het programma ‘Captivate’ (dat ik intussen haat, vanwege de veel bugs in het programma), maakte ik ondertussen enkele interactieve instructies: http://supergoudvisje.classy.be/3degraaddigitalejuf.html.

In de klas

De leerlingen werden ingedeeld in heterogene groepjes. Dit om het sociale aspect van sterkere lln. en hun verbale kwaliteiten aan te wakkeren en tegelijkertijd te vermijden dat zwakkere lln. achterna hollen. Vervolgens kregen ze een instructieblad. Hierop vonden ze een taakverdeling terug en een tabel met de verschillende opdrachten, telkens opgedeeld in 3 fases: ‘instructie’, ‘aan het werk’ en ‘evaluatie’ en de daarbijhorende qr-codes.

Download hier een voorbeeld.
Hier vind je alle qr-codes van alle filmpjes.

Voorlopige evaluatie

– Ipads zijn ideaal, door de simpele bediening en de lange batterijduur.
– Androïdtablets hebben problemen met de uitvoer van audio in html5. Voorlopig is hier nog geen oplossing voor.
– De kwaliteiten om samen te werken komen sterk naar boven: Helpt de sterkere leerling en helpt hij ook op een goede manier? Er zijn ook leerlingen die simpelweg nog niet klaar zijn om tot een goede samenwerking te komen. Alle tips ten spijt, er is niets zo frustrerend als je tot resultaat moet komen om met een tegenwerker te moeten werken. Vermits de lessen in html5 zijn gemaakt, kan je dus ingrijpen en deze leerling de les apart op een pc laten uitvoeren (min. ie8).
– De hamvraag: Behouden we de groepjes met een positieve vibe of mixen we net deze groepjes met de anderen om de vibe door te geven?

Zelf een instructiefilmpje maken?

Lees hier wat de voordelen zijn en hoe je er makkelijk ééntje zelf kan maken.

Evalueren m.b.v. ict

De meeste scholen beschikken anno 2015 over heel wat technologie, toch ziet het evalueren op de klasvloer er vaak hetzelfde uit dan wanneer ik in de lagere school zat: toetsblaadjes na een blok, een toetsschriftje om te controleren of je je les hebt geleerd,… Daarna haalt de juf of meester zijn/haar rode balpen boven water, wordt de verbeterde toets uitgedeeld, thuis gecontroleerd op inconsequenties en verhuist de toets naar een toetsenmap. In sommige gevallen wordt er een foutenanalyse gemaakt, waarop – indien voldoende tijd – een remediëring volgt. digitale evaluate

Door je toetsen te digitaliseren:

  • verhoog je de betrokkenheid bij de leerlingen.
  • beschik je over de mogelijkheid om je vragen op een snelle manier te evalueren en aan te passen.
  • krijg je onmiddellijk een klasoverzicht per vraag.
  • bespaar je heel wat papier uit!
  • kan je precies nagaan welke leerlingen de leerstof na de instructie nog niet zo goed begrepen.
  • ga je meer en juister formatief toetsen i.p.v. summatief, wat het leerproces enkel ten goede komt.

Om je toetsen te digitaliseren kan je kiezen uit volgende gratis en goed werkende apps/software: