supergoudvisjes

Doetips

Tricks AND Tools

andere werkvormen

Hier vind je interessante gratis programma’s om te gebruiken in je les. Download het stappenplan en ga ermee aan de slag!

Hoe doe je dat? Hoe maak ik een pdf van een bestand? Hoe verklein ik mijn foto’s? Download het stappenplan, dan lukt het je vast en zeker!

Wil je aan de slag gaan met ‘The Flipped Classroom’ of zoek je een complementair groepswerk? Welke programma’s bestaan er om met mijn klas differentiëren?

Zorg

Hulp bij leerstoornissen
Hoe kan een ipad een leerling met dyslexie helpen?

Anderstalige nieuwkomers
Welke apps kan je gebruiken? Waar vind je online oefeningen?

Differentiëren
Welke gratis programma’s bestaan er voor wiskunde en taal die kunnen ingezet worden om te differentiëren in de klas?

Vakantietaak
Laat je leerlingen tijdens de vakantie de leerstof herhalen via de programma’s die je aanbood op school.

Lees meer

Actua

2016-2017 Nis Coding
We gingen aan de slag met het onlineprogramma voor leerkrachten van Studio.org, experimenteerden met Lego Wedo 2.0 in de lagere school en Bluebot in de kleuterschool en het 1ste leerjaar en leerden in een Unplugged Sessie wat ‘Databanken’ zijn en hoe ze werken.

2015-2016 Met de ipad op leerwandeling?
Kunnen we de ipad gebruiken om van een saaie stadswandeling een boeiende zoektocht te maken met actieve opdracten?

2014-2015 Evalueren m.b.v. ICT
Van summatief naar formatief toetsen met ICT!

Lees meer